ЦДЕО | СПРАВОЧНИЦИ
Имате въпроси?
гр. София, 1710, кв. Студентски град, НСА "Васил Левски"
E-mail: cdeo@nsa.bg
(+359) 892 299 867
(+359) 02 4014 (393)
СПРАВОЧНИЦИ
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Справочник за организация на достъпа до информационните ресурси в дистанционна форма на обучение
Настоящият документ представя в систематизиран вид организацията на достъпа до информационния ресурс в дистанционна форма на обучение и функционалността на интернет базираната система.
Снимка: ЦДЕО

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


1.1. Справочникът за организация на достъпа до информационните ресурси в дистанционна форма на обучение към НСА „Васил Левски” е изготвен съгласно Чл.8(2) от „Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма ма обучение във висшите училища”;
1.2. Под информационен ресурс, по смисъла на този документ, се разбира организирана съвкупност от електронни документи, файлове и бази от данни, които регламентират методологично и осигуряват съдържателно учебния процес в дистанционна форма на обучение (ДФО);
1.3. Интернет базираната система за дистанционно обучение, по смисъла на този документ, се разглежда като среда, осигуряваща достъп до информационния ресурс в ДФО;
1.4. Целта на настоящият документ е:
1.4.1. да представи в систематизиран вид организацията на достъпа до информационния ресурс в дистанционна форма на обучение;
1.4.2. да представи функционалността на интернет базираната система за дистанционно обучение като среда, осигуряваща достъп до информационния ресурс в ДФО;
1.5. Системна съвместимост - възможност за работа на интернет базираната система за дистанционно обучение с различни операционни системи, без необходимост от допълнителна настройка;
1.6. Сигурност - интернет базираната система за дистанционно обучение осигурява оторизиран достъп до информационния ресурс, в съответствие с предварително зададени критерии;
1.7. Възстановимост – възможност на системата за дистанционно обучение да възстанови информацията и работата си и след срив;
1.8. Обучение – в интернет базираната системата за дистанционно обучение са предвидени материали и инструменти за самообучение и помощ при работа с нея;
1.9. Потребителски интерфейс – потребителският интерфейс на интернет базираната система за дистанционно обучение следва утвърдени препоръки и добри практики. Организацията на таксономията в системата предполага интуитивна работа с нея;
1.10. Време за отговор – необходимото време на платформата за дистанционно обучение да предостави достъп до информационен ресурс;
1.11. Стабилност – възможност на интернет базираната система за дистанционно обучение да поддържа непрекъснат процеса на работа при равни други условия;
1.12. Адаптивност – съвместимост на интернет базираната система за дистанционно обучение с различни браузери, без необходимост от допълнителна настройка;
1.13. Възможност за инсталиране – възможност на интернет базираната система за дистанционно обучение да бъде лесно инсталирана;
1.14. Съответствие с приети нормативни документи – интернет базираната система за дистанционно обучение е адаптирана към законовите изисквания на РБ и в съответствие с нормативните документи на НСА „Васил Левски”.


2. ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА ИНТЕРНЕТ БАЗИРАНАТА СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ


2.1. Функционалност
2.1.1. Системна съвместимост
2.1.1.1. Архитектурата на интернет базираната система за дистанционно обучение е тип клиент-сървър. Сървърният слой работи с операционна система Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition. Клиентския слой предоставя достъп до информационния ресурс в ДФО чрез интернет, мобилен браузер или чрез специализирани приложения за мобилни устройства с операционна система Android, Windows Phone или iOS, без необходимост от допълнителни настройки на системата.
2.1.2. Сигурност
2.1.2.1. Достъпът до функционалността и учебното съдържание в интернет базираната система за дистанционно обучение се определя от предварително дефинирани за всеки дистанционен студент права за достъп.
2.1.2.2. Електронната платформа идентифицира студентите чрез потребителско име и парола, които еднозначно идентифицират всеки обучаем.
2.1.2.3. Имената и паролите са уникални и достъпни единствено за самия студент и администратора на платформата за дистанционно обучение.
2.1.2.4. Платформата предвижда автоматично генериране на данни за достъп по предварително зададени критерии, което гарантира тяхната надеждност.
2.1.2.5. Мерките, свързани с оторизацията на достъпа до интернет базираната система за дистанционно обучение са регламентирани в утвърдени от Академичния съвет на НСА „Васил Левски” „Процедури за осигуряване на сигурността на информацията в интернет базираната системата за дистанционно обучение в НСА „Васил Левски””
2.2. Надеждност
2.2.1. Възстановимост
2.2.1.1. Мерките, свързани с възстановяването на информацията при срив в интернет базираната система за дистанционно обучение са регламентирани в утвърдени от Академичния съвет на НСА „Васил Левски” „Процедури за възстановяване на инфраструктурата при повреда или срив в центъра за дистанционно обучение”
2.3. Използваемост
2.3.1. Потребителски интерфейс
3.1.1.1. Проектирането и реализирането на потребителския интерфейс е извършено съгласно препоръките на Microsoft User Experience Guidelines;
2.3.2. Обучение
2.3.2.1. Съгласно Чл.14(3) и Чл.9(1) от утвърдена от Академичния съвет на НСА „Васил Левски” „Наредба за организиране на дистанционна форма на обучение в НСА „Васил Левски””:

 • В рамките на първия присъствен период Центърът за Дистанционно и Електронно Обучение (ЦДЕО) организира и провежда встъпителен курс за запознаване на новоприетите обучаеми с технологията за осъществяване на комуникацията между обучаеми и преподаватели, както и с организацията на достъпа до информационните ресурси;
 • При регистрацията си в ЦДЕО обучаемите получават ръководство за работа със интернет базираната система за дистанционно обучение.

2.3.2.2. В интернет базираната система за дистанционно обучение са интегрирани контекстни прозорци с инструкции за помощ при работа със системата;
2.4. Ефективност
2.4.1. Време за отговор
3.4.1.1. Интернет базираната система за дистанционно обучение предоставя достъп до информационен ресурс в реално време;
3.4.1.2. Времето за отговор на системата зависи от ограниченията на клиент-сървър технологията;
2.4.2. Стабилност
2.4.2.1. Процедурите, свързани с поддържането на непрекъснат процес на работа на интернет базираната система за дистанционно обучение са регламентирани в утвърдени от Академичния съвет на НСА „Васил Левски” „Процедури за възстановяване на инфраструктурата при повреда или срив в системата за дистанционно обучение”
2.5.Преносимост
2.5.1. Адаптивност
2.5.1.1. Минималните технически изисквания, които е необходимо да бъдат осигурени за работа с интернет базираната система за дистанционно обучение са:
2.5.1.1.1. За достъп чрез интернет страницата /virtual.nsa.bg/

 • Достъп до интернет доставчик;
 • Компютър с инсталирана операционна система Windows 98, Windows XP/2000 или по-нова версия;
 • Инсталиран WEB браузър Microsoft Internet Explorer 8.0 или по-висока версия, Mozilla Firefox, Opera и др.

2.5.1.1.2. За достъп чрез версия за мобилен браузер

 • Мобилно устройство и достъп до Интернет;
 • Препоръчително е използването на браузер Opera Mini 4+ и Opera Mobile. Версията е разработена за стандартна резолюция на мобилните браузъри - 800х600.

2.5.1.1.3. Минимални технически изисквания към мобилните устройства

 • да използват операционна система Android, с процесор ARM v7 with vector FPU, минимум 550MHz и 256MB RAM памет. Поддържат се следните версии на Android™: 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2, или 4.0+
 • да използват операционна система iOS със следните версии iPod touch 4, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 5, iPad, iPad 2, or iPad with Retina display, iOS 4.3 or late

2.5.2. Възможности за инсталиране
2.5.2.1. Достъпът до интернет базираната система за дистанционно обучение се осъществява посредством Интернет и не изисква допълнително инсталиране на приложен софтуер
2.6. Нормативно съответствие
2.6.1. Съответствие с приети нормативни документи
2.6.1.1. Интернет базираната система за дистанционно обучение е разработена съгласно:

 • изискванията на ЗВО и свързаните с него нормативни документи;
 • приетите от НСА „Васил Левски” нормативни документи

 

3. ДОСТЪПНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ


3.1. Студентите в ДФО получават достъп до информационен ресурс чрез:

 • интернет базираната система за дистанционно обучение (virtual.nsa.bg);
 • официалният сайт на НСА „Васил Левски” (http://www.nsa.bg/bg/page,697)
 • други източници, препоръчани от преподавателския състав в ДФО;

3.2. Достъпът до информационен ресурс в ДФО се осъществява съгласно приетите от Академичния съвет на НСА „Васил Левски” нормативни документи, регламентиращи дистанционната форма на обучение

 

Изтеглете документа в PDF формат

 

АВТОР: Огнян Миладинов
ГАЛЕРИЯ
коментари
условия за публикуване на коментари!
 • ЦДЕО не носи отговорност за мненията, изказани в сайта;
 • Няма да бъде толерирано публикуването на коментари, съдържащи: груби и обидни изрази, независимо срещу кого са насочени, конфликтни и провокативни реплики, манипулация, явна или скрита реклама;
 • ЦДЕО запазва правото си да заличава коментари, които оцени, като некоректни или ненужни;
 • Коментарите НЕ са начин за контакт с екипа на ЦДЕО. Моля, използвайте за целта формата за контакти.
добавете вашия коментар
Не съм робот
mCAPTCHA
Изберете всички изображения, които показват спорт
вижте коментарите (0)
АКЦЕНТИ